Underretning om indsamling og modtagelse af personoplysninger i Jawin Safe Trip ApS

Vi ønsker med denne skrivelse at orientere dig om, at vi i forbindelse med vores aftaler er i besiddelse af oplysninger om dig. 

I det følgende vil du få oplyst (1) vores kontaktoplysninger, (2) formålet og retsgrundlaget for vores behandling, (3) kategorier af modtagere, der får dine personoplysninger, (4) opbevaringsperioden, og (5) dine rettigheder.

 

Kontaktoplysninger

Jawin Safe Trip ApS (I det følgende kaldet ”Jawin”) er dataansvarlig for behandlingen af dine personoplysninger. Hvis du har spørgsmål til vores behandling, er du altid velkommen til at kontakte os:

Jawin Safe Trip ApS
Læborgvej 66,
6650 Brørup,
CVR-nr.: 32 46 91 67.
Telefon: 7089 0010
E-mail: jwp@jawin.dk

 

Formålene med og retsgrundlaget for behandlingen af dine personoplysninger

Vi behandler dit navn og dine kontaktoplysninger. Behandling heraf har til formål, at overholde de pligter og opgaver, der udspringer af aftaleforholdet og at kunne komme i kontrakt med dig, når det er relevant. Behandlingen er derved nødvendig for opfyldelse af en kontrakten, jf. Databeskyttelsesforordningen artikel 6, stk. 1, litra b.

Vi er også i besiddelse af oplysninger om udløbstidspunktet for aftalen herunder eventuelt oplysninger om hvorvidt installationen sker frivilligt eller obligatorisk. Dette kan være oplysninger om strafbare forhold. Behandling heraf sker som følge af dit udtrykkeligt afgivne samtykke, jf. Databeskyttelseslovens § 8, stk. 3.

Der vil endvidere ske behandling af dit CPR nr., med formålet at opfylde den retlige forpligtelse Jawin er underlagt af offentlige myndigheder, jf. Databeskyttelseslovens § 11, stk. 2. 

 

Kategorier af modtagere

Vi videregiver eller overlader dine personoplysninger til følgende modtagere, såfremt det er nødvendigt:

  • Hosting leverandør 
  • Serviceværksteder

Vi videregiver således kun oplysninger, hvis der er et berettiget behov for det og såfremt videregivelsen ikke strider mod dine interesser.

 

Opbevaringsperioden

Vi er efter bogføringsloven forpligtet til at opbevare regnskabsmateriale i 5 år fra udgangen af det regnskabsår, materialet vedrører.   

Oplysninger der ikke er omfattet af bogføringslovens opbevaringspligt bliver slettet umiddelbart efter aftaleforholdets ophør.

 

Dine rettigheder

Du har efter databeskyttelsesforordningen en række rettigheder i forhold til vores behandling af oplysninger om dig. 

Du har ret til at anmode om indsigt i og ajourføring eller sletning af dine personoplysninger. Ligesom du har ret til at anmode om begrænsning af behandlingen. 

Du har også i visse tilfælde ret til dataportabilitet, dvs. ret til at modtage dine personoplysninger samt at få overført disse personoplysninger fra én dataansvarlig til en anden uden hindring.

Endelig har du også ret til at gøre indsigelse mod vores behandling af dine personoplysninger. Du kan gøre indsigelse mod vores behandling direkte til os, eller du kan vælge at indgive en klage til Datatilsynet, hvis du er utilfreds med den måde, vi behandler dine personoplysninger på. 

Du finder Datatilsynets kontaktoplysninger på www.datatilsynet.dk

nysgerrig

Få de seneste
nyheder og tilbud

Skriv dig på alkolås.dk nyhedsliste og bliv opdateret om tilbud og aktuelle ændringer.

Skriv dig op til

Vores nyheder