FAQ ALKOLÅS

Hvilke godkendelser har alkolåsen?

Alkolåse er meget forskellige, med hensyn til kvalitet og funktionalitet. For at imødekomme kravene, fra de myndigheder der administrerer Alkolåsordninger, i forbindelse med kørekortsprogrammerne, har branchen flere standarder som kvalificere de forskellige alkolåse. Den mest anerkendte er den europæiske CENELEC godkendelse. Derudover har de enkelte lande, deres egne godkendelse, til de nationale programmer.

 

Smart Start SSI 20/20 er en af de få alkolåse, der opfylder de højeste krav for CENELEC 50.436-1 og EN 50.436-2 standarden. Den opfylder også både ISO 17025 og ISO 9001 standarderne. Derudover er den godkendt af både Trafikstyrelsen i Sverige, Trafi i Finland, UTAC i Frankrig og Australian Standard. Her til kan det nævnes, at Smart Start alkolåsen bl.a. er testet til at kunne holde ned til -40o C og er produceret samlet og testet i Dallas, USA.

 

Nedenfor har du mulighed for, at se vores standarder og dokumentation, for vores kvalitetskrav og dermed de omtalte laboratorietests.

Hvad er straffen for spirituskørsel

Den 1. september 2005 blev straffen for spritkørsel væsentligt strengere end tidligere. Begrebet “promillekørsel” er udgået af loven. Fremover kaldes al kørsel med alkohol i blodet lovmæssigt for spirituskørsel.

 

Første gang du kører spirituskørsel får du

Frakendt kørekortet
–  0,51-1,2 promille – betinget frakendelse.
–  Over 1,2 promille: ubetinget frakendelse i min. 3 år
–  Ny bilist – kørselsforbud

En bøde
–  0,51 – 2,0 promille: Bøde = din netto månedsløn x din promille
–  Over 2,0 promille: 20 dages betinget fængsel og bøde på en måneds nettoløn

Alkohol- og Trafikkursus
Du skal gennemføre et obligatorisk kursus i Alkohol og Trafik (A/T-kursus) for egen regning. Kurset varer 4 x 2 1/2 time og koster 2500 kr.

 

Betinget fængsel betyder, at du ikke kommer i fængsel – på betingelse af, at du gennemfører samfundstjeneste eller går i alkoholistbehandling.

 

2. gang, du kører spirituskørsel, får du:

 

Fængselsstraf
–  0,5-2,0 promille: betinget fængsel i min. 10 dage*
–  Over 2,0 promille: betinget fængsel i 30 dage*

 

Frakendt kørekortet ubetinget
–  0,51-1,2 promille: ubetinget frakendelse i 3 år
–  Over 1,2 promille: ubetinget frakendelse i 5 år

En bøde
Bøde = en måneds nettoløn

 

Alkohol- og Trafikkursus
Du skal gennemføre et obligatorisk kursus i Alkohol og Trafik (A/T-kursus) for egen regning. Kurset varer 4 x 2 1/2 time og koster pt. 2500 kr.

*) Fik du første gang betinget fængsel, får du 2. gang ubetinget fængsel i min. 20 dage

 

 

3. gang, du kører spirituskørsel får du:

Fængselsstraf
–  0,51-2,0 promille: ubetinget fængsel i min. 20 dage
–  0ver 2,0 promille: ubetinget fængsel i min. 40 dage

 

En bøde
Bøde= en netto månedsløn

 

Frakendt kørekortet ubetinget
–  0,51-1,2 promille: ubetinget frakendelse i 5 år
–  0ver 1,2 promille: ubetinget frakendelse i 10 år

 

Alkohol- og Trafikkursus
Du skal gennemføre et obligatorisk kursus i Alkohol og Trafik (A/T-kursus) for egen regning. Kurset varer 4 x 2 1/2 time og koster pt. 2500 kr.

 

Bliver du taget 3 gange inden for 3 år med en promille på mere end 1,21, bliver din bil konfiskeret og overgår til statens ejendom. Kører du spritkørsel mere end tre gange, er straffen endnu strengere.

 

Kører du f.eks. spritkørsel for 4. gang får du 30 dages ubetinget fængsel, hvis din promille er mellem 0,51 og 2,0, og 50 dages ubetinget fængsel, hvis din promille er over 2,0.

 

Herudover får du en bøde, ubetinget frakendt dit kørekort i 10 år og skal gennemføre et Alkohol- og Trafikkursus.

 

Der er ikke længere mulighed for at få sit kørekort tilbage før frakendelsestiden udløber, hvis man f.eks. vælger at gå i alkoholistbehandling. Det betyder, at der ikke længere er nogen, der kan få kørekortet tilbage før andre, når det er blevet frakendt.

 

Det vil fremover være muligt at underrette arbejdsgiveren, hvis en person gentagne gange kører spritkørsel i frakendelsestiden. Den mulighed vil gøre sig gældende i forbindelse med erhverv, hvor det at køre bil er en væsentlig del af arbejdet, f.eks. erhvervschauffører og sælgere.

Hvor lang tid tager en installation?

Selve installationen tager ca. 1 time. Så er du klar til at køre.

Kan man starte bilen uden at blæse?

NEJ! Alkolåsen er forbundet til tændingen, og køretøjet kan derfor ikke startes uden at blæse i mundstykket. Skulle der være problemer med at starte bilen, kan du døgnet rundt ringe til vores support, som kan omgå systemet – men du skal stadig blæse i mundstykket for at starte bilen.

Kan alkolåsen slukke køretøjet?

Nej, alkolåsen er forbundet med startsystemet, og kan udelukkende forhindre start af køretøjet. Alkolåsen kan ikke slukke køretøjet.

Kan man snyde med alkolåsen?

Den eneste måde man kan snyde med alkolåsen, er at lade andre blæse i mundstykket. Dette kan forhindres ved at installere Smart Start kameraet, som tager et billede, hver gang der pustes i mundstykket. Billedet lagres sammen med resultatet af testen.

Kan medicin påvirke alkolåsen?

Ja, hvis medicinen indeholder alkohol, eksempelvis hostemedicin. Alkolåsen reagerer udelukkende på alkohol.

Hvad hvis jeg skal have bilen til mekaniker?

Vores servicecenter er bemandet med autoriseret personale og er klar til at hjælpe dig – eller din mekaniker – med brug af alkolåsen.

Hvor kan jeg bestille en Alkolås?

Du kan bestille hos vores forhandlere.

Se forhandlerlisten HER


 

FAQalkolaas