Godkendt leverandør

Alkolåsordning

Vi er godkendt af myndighederne til at levere, montere og servicere alkolåse under alkolåsordningen.

For at kunne lave en aftale om montering af den lovpligtige alkolås skal du godkendes af myndighederne. Når du har truffet en beslutning om deltagelse i alkolåsordningen, skal du først indhente en godkendelse hos politi og myndigheder.

Med en godkendelse kan du få adgang til vores systemer og lave den kontrakt, der skal tegnes, og som er gældende ved deltagelse i en alkolåsordning.

Alkolåsordning kræver godkendelse fra myndighederne

Vi er godkendt af Rigspolitiet og Trafikstyrelsen som leverandør af alkolåse til alkolåsordningen for bilister, der har fået frakendt føreretten.

Der findes to forskellige alkolåsordninger: Den frivillige og den obligatoriske alkolås-ordning. Der er forskellige betingelser knyttet til de to ordninger. Hvilken én, du er omfattet af, afhænger af, hvor høj din promille var, da du kørte spirituskørsel, og om du tidligere er dømt for samme forseelser.

Deltagelse i alkolåsordningen er brugerfinansieret. Det betyder, at du selv skal betale omkostningerne.

Vi tilbyder køb eller leje af alkolås

Smart Start Alkolås

LEJ EN ALKOLÅS

Med en lejeaftale er alkolåsen installeret i din bil i frakendelsesperioden og afmonteres, når din alkolåsordning er udløbet.

LÆS MERE OM AT LEJE ALKOLÅS

KØB ALKOLÅS

Hvis du efter deltagelse i alkolåsordningen ønsker at forsætte med at bruge alkolås, har du muligheden for at købe og beholde en alkolås.

LÆS MERE OM AT KØBE ALKOLÅS

Derfor vælger du SMART START…

Hurtigste alkolås

Vi leverer markedets hurtigste alkolås, og med vores state-of-the-art brændselscelle teknologi vil du ikke opleve falske positive tests.

Høj kvalitet

Vores alkolås er udformet til at passe komfortabelt i din hånd, samtidig med at den viser enkle og nøjagtige resultater, som er nemme at læse.

Landsdækkende

Vi har et landsdækkende forhandlernet. Vi tilbyder enkel og gennemsigtig installation fra vores landsdækkende forhandler- og service-net.

Kundeservice 24/7/365

Har du brug for hjælp eller rådgivning om processen. Vi sidder klar til at hjælpe dig hele vejen, så du får den bedste løsning. Kontakt os.

Ansøgning til alkolåsordningen

Sammen med godkendte servicecentre står vi for installation, og vi har godkendte servicecentre, der sørger for den lovpligtige service, kalibrering og udlæsning af obligatoriske log-filer mm. 

Du skal godkendes af myndighederne, før du kan lave en aftale om levering af en alkolås. Du skal ansøge om alkolås-kørekortet hos Borgerservice. Du skal aflevere to skemaer; P23 pg P23B.

Se installationsmulighederANSØGNINGSSKEMA P23ANSØGNINGSSKEMA P23B

Sådan søger du om alkolåsordning

Hvis du vil deltage i alkolåsordningen, skal du søge om et alkolåskørekort. Alkolåskørekortet giver dig ret til at køre et køretøj, som du ejer, og som har en alkolås installeret.

I hele den periode, du har et alkolåskørekort, må du kun køre dit køretøj med en alkolås monteret. Du kan dermed ikke køre andre køretøjer i den periode.

Ligeledes er det kun tilladt at køre med alkolåskørekortet i Danmark. Andre, som også kører din bil, skal blot overholde de samme regler, og du står til ansvar for alle blæs.

1. Du ansøger om et alkolåskørekort i Borgerservice hos kommunen. Til din ansøgning skal du bruge skema P23 og P23B (Samtykkeerklæring). Du kan ansøge straks, du har modtaget din dom (ca. 4-6 mdr.), før du ønsker at få alkolåskørekort.

2. Borgerservice sender ansøgning til Kørekortkontoret hos politiet, som undersøger, om du opfylder kravene til at få alkolåskørekort.

3. Hvis du får ja, vil politiet informere dig om de vilkår, som gælder for dig, herunder om du skal undersøges for eventuelt alkoholmisbrug.

4. Du skal melde dig til et obligatorisk kursus i Alkohol, Narko og Trafik (kaldet ANT-kursus) http://antk.dk/. Dette kursus skal være gennemført, inden du kan gå op til kontrollerende køreprøve. Du kan godt tage ANT, imens du venter på godkendelsen. Det er dog forbundet med den risiko, at du muligvis ikke bliver godkendt, og da du selv skal betale for ANT-kurset, kan det blive en unødig udgift. Vær opmærksom på, at ANT-kurset gælder i 12 måneder.

5. Du går op til kontrollerende køreprøve (dvs. både teori og praktisk prøve) hos politiet.

6. Når du har bestået den kontrollerende køreprøve, får du udstedt et alkolåskørekort med kode 107

7. Du køber eller lejer en alkolås hos os, vi er godkendt som leverandør til alkolåsordningen siden 2015 og vi hjælpe dig i hele processen til den er installeret i din bil og du er kørende
– bestillingstid ca. 3 uger før installation i bilen.  https://alkolaas.dk/priser-alkolaasordning/

8. Du må nu køre i din bil med alkolås, andre må også køre din bil, de skal blot overholde de samme regler, og du står til ansvar for alle blæs i logfilen.

9. Minimum hver 6. måned skal du have udlæst logfilen og kalibreret alkolåsen, vi er landsdækkende med vores 28 certificeret værksteder, der er klar til at hjælpe dig.

10. Efter straffeperiodens udløb, kan du ombytte dit alkolåskørekort til et almindeligt kørekort, uden at du skal til ny praktisk prøve. Husk at få skiftet dit kode 107 kørekort, når det udløber.

Du kan læse mere detaljeret om alkolåskørekortet eller detagelse i Alkolåsordningen på retsinformation.dk

Vilkår: Generhvervelse af førerretten er i en periode på op til 3 år (frivillig ordning) regnet fra frakendelsestidens udløb betinget af, at vedkommende deltager i en alkolåsordning.

Personer, der frakendes førerretten ubetinget som følge af: Førstegangstilfælde af spirituskørsel med en promille på højst 2,00 eller andengangstilfælde af spirituskørsel med en promille på højst 1,20 efter et førstegangstilfælde med en promille på højst 2,00.

Generhvervelse af førerretten kan ske i frakendelsesperioden, hvis vedkommende dels lader sig undersøge for et eventuelt alkoholmisbrug og – hvis et sådant konstateres – går i behandling, dels deltager i en alkolåsordning, der udløber med frakendelsesperioden.

HVIS DU HAR SPØRGSMÅL OM ALKOLÅSORDNINGENHVIS DU HAR SPØRGSMÅL OM ALKOLÅSORDNINGEN

Erfaringer med alkolåsordningen

alkolaasordningen-2018AlkolåsErfaringer
9. marts 2018

Det var næsten som at blive født på ny

-  ordene kommer fra Henrik Rasmussen, der efter fyraften bliver standset i en rutinekontrol med mere end den tilladte promille. I det øjeblik vidste jeg det godt. Henrik er selvstændig…
alkolaasordningen Jawin Safe DriveAlkolåsErfaringer
13. september 2017

Det gjaldt om at komme hurtigt i gang igen

Så klar er meldingen fra én af vore brugere, som netop har fået sit kørekort igen efter at have kørt 2 år med alkolås i bilen. ”Jeg kvajede mig en…
Alkolås i busAlkolåsErfaringer
9. september 2017

Det har været en rigtig god investering

Så klart formulerer én af vore brugere sig på spørgsmålet om, hvorvidt han er glad for, at han installerede Smart Start Alkolås i sine biler. Han var blandt de allerførste…