Godkendt leverandør

Alkolåsordning

Vi er godkendt af myndighederne til at levere, montere og servicere alkolåse under alkolåsordningen.

For at kunne lave en aftale om montering af den lovpligtige alkolås skal du godkendes af myndighederne. Når du har truffet en beslutning om deltagelse i alkolåsordningen skal du først indhente en godkendelse hos politi og myndigheder.

Med en godkendelse kan du få adgang til vores systemer og lave den kontrakt der skal tegnes og som er gældende ved deltagelse i en alkolåsordning.

alkolåsordning Godkendt af Rigspolitiet og Trafikstyrelsen

Alkolåsordning kræver godkendelse fra myndighederne

Vi er godkendt af RIGSPOLITIET og TRAFIKSTYRELSEN som leverandør af alkolåse til Alkolåsordningen for bilister der har fået frakendt føreretten.

Der findes to forskellige alkolåsordninger: den frivillige- og den obligatoriske alkolås-ordning. Der er forskellige betingelser knyttet til de to ordninger. Hvilken én, du er omfattet af, afhænger af hvor høj din promille var, da du kørte spirituskørsel, og om du tidligere er dømt for samme forseelser.

Deltagelse i alkolåsordningen er brugerfinansieret. Det betyder, at du selv skal betale omkostningerne.

Vi tilbyder køb eller leje af alkolås

Smart Start Alkolås

LEJ EN ALKOLÅS

Med en lejeaftale er alkolåsen installeret i din bil i frakendelsesperioden og afmonteres når din alkolåsordning er udløbet.

LÆS MERE OM AT LEJE ALKOLÅS

KØB ALKOLÅS

Hvis du efter deltagelse i alkolåsordningen ønsker at forsætte med at bruge alkolås har du muligheden for at købe og beholde en alkolås.

LÆS MERE OM AT KØBE ALKOLÅS

Derfor vælger du SMART START…

Hurtigste alkolås

Vi leverer markedets hurtigste alkolås og med vores state-of-the-art brændselscelle teknologi, vil du ikke opleve falske målinger positiv.

Høj kvalitet

Vores Alkolås er udformet til at passe komfortabelt i din hånd, samtidig med at den viser enkle, nemme at læse og nøjagtige resultater.

Landsdækkende

Vi tilbyder enkel og gennemsigtig installation fra vores landsdækkende forhandler- og service-net.

Kundeservice 24/7/365

En service til dem med en Alkolås service aftale.

Kontakt os

Vi og godkendte servicecentre står for installation og vi har godkendte servicecentre der sørger for den lovpligtige service, kalibrering og udlæsning af obligatoriske log-filer mm. Du SKAL godkendes af myndighederne af myndighederne før du kan lave en aftale om levering af en Alkolås. Du skal ansøge om alkolås-kørekortet hos Borgerservice. Du skal aflevere to skemaer P23 pg P23B.

Se installationsmulighederANSØGNINGSSKEMA P23ANSØGNINGSSKEMA P23B

Alkolåsordning – sådan gør du!

Hvis man vil deltage i alkolåsordningen skal man søge om et alkolåskørekort. Alkolåslørekortet giver dig ret til at køre et køretøj som du ejer og som har en alkolås installeret. I hele perioden du har et alkolåskørekort må du kun køre dit køretøj med en alkolås monteret. Man kan dermed ikke køre andre køretøjer i den periode.

Ligeledes er det kun tilladt at køre med alkolåskørekortet i Danmark. Andre om også køre din bil, de skal blot overholde de samme reglerne, og du stå til ansvar for alle blæs.

  1. Du ansøger om et alkolåskørekort i Borgerservice hos kommunen. Til din ansøgning skal du bruge skema P23 og P23B (Samtykkeerklæring). Du kan ansøge straks du har modtaget din dom, (ca. 4-6 mdr.), før du ønsker at få alkolåskørekort.
  2. Borgerservice sender ansøgning til Kørekortkontoret hos politiet som undersøger, om du opfylder kravene til at få alkolåskørekort.
  3. Hvis du får ja, vil politiet informere dig om de vilkår, som gælder for dig, herunder om du skal undersøges for eventuelt alkoholmisbrug.
  4. Du skal melde dig til et obligatorisk kursus i Alkohol, Narko og Trafik (kaldet ANT-kursus). Dette kursus skal være gennemført, inden du kan gå op til kontrollerende køreprøve. Du kan godt tage ANT imedens du venter på godkendelsen, men det er selvfølgelig din egen risiko om du bliver godkendt med hensyn til udgiften for ANT kurset der gælder 6 mdr.
  5. Du går op til kontrollerende køreprøve (dvs. både teori- og praktisk prøve) hos politiet.
  6. Når du har bestået den kontrollerende køreprøve, får du udstedt et alkolåskørekort med kode 107
  7. Du køber eller lejer en alkolås hos en godkendt leverandør til alkolåsordningen og får den installeret i din bil, bestillingstid ca. 3 uge før installation i bilen.
  8. Du må nu køre i din bil med alkolås, andre om også køre din bil, de skal blot overholde de samme reglerne, og du stå til ansvar for alle blæs i log filen.
  9. Minimum hver 6. måned skal du have udlæst logfilen og kalibreret alkolåsen på et certificeret værksted.
  10. Efter straffe periodens udløb kan du ombytte dit alkolåskørekort til et almindeligt kørekort, uden at du skal til ny praktisk prøve. Husk at få skiftet dit kode 107 kørekort når det udløbe.

Du kan læse mere detaljeret om alkolåskørekortet, eller detagelse i Alkolåsordningen på retsinformation.dk

Vilkår: Generhvervelse af førerretten er i en periode på op til 3 år(frivillig ordning) regnet fra frakendelsestidens udløb betinget af, at vedkommende deltager i en alkolåsordning.

Personer der frakendes førerretten ubetinget som følge af: førstegangstilfælde af spirituskørsel med en promille på højst 2,00 eller andengangstilfælde af spirituskørsel med en promille på højst 1,20 efter et førstegangstilfælde med en promille på højst 2,00.

Generhvervelse af førerretten kan ske i frakendelsesperiode, hvis vedkommende dels lader sig undersøge for et eventuelt alkoholmisbrug og – hvis et sådant konstateres – går i behandling, dels deltager i en alkolåsordning, der udløber med frakendelsesperioden.

HVIS DU HAR SPØRGSMÅL OM ALKOLÅSORDNINGENHVIS DU HAR SPØRGSMÅL OM ALKOLÅSORDNINGEN

Erfaringer med alkolåsordningen

alkolaasordningen-2018 AlkolåsErfaringer
09/03/2018

Det var næsten som at blive født på ny

-  ordene kommer fra Henrik Rasmussen, der efter fyraften bliver standset i en rutinekontrol med mere end den tilladte promille. I det øjeblik vidste jeg det godt. Henrik er selvstændig…
alkolaasordningen Jawin Safe Drive AlkolåsErfaringer
13/09/2017

Det gjaldt om at komme hurtigt i gang igen

Så klar er meldingen fra én af vore brugere, som netop har fået sit kørekort igen efter at have kørt 2 år med alkolås i bilen. ”Jeg kvajede mig en…
Alkolås i bus AlkolåsErfaringer
09/09/2017

Det har været en rigtig god investering

Så klart formulerer én af vore brugere sig på spørgsmålet om, hvorvidt han er glad for, at han installerede Smart Start Alkolås i sine biler. Han var blandt de allerførste…